facebook tracking
Våra tjänster

Coaching

Connect

Coaching bidrar till att frigöra potential, öka motivationen undanröja hinder och skapa resultat. Coaching är ett sätt att ta fram det bästa hos människan!

Coaching hjälper dig att förstå dig själv, vart du vill och hur du tar dig dit. Coaching leder till medvetna val och prioriteringar, ökad motivation och bättre balans.

Vår coaching utgår från sambandet mellan dina och organisationens behov. Vi börjar med att analysera behoven ur  båda perspektiven för att klargöra förväntningar, mål och eventuella hinder. I nästa steg preciserar du dina utvecklingsbehov tillsammans med din coach.

Coaching är en utvecklingsprocess över tid, bestående av både samtal mellan klient och coach samt eget arbete i vardagen. Coaching kan ske individuellt eller i grupp.   

Sagt om vår coaching
Från de vi coachar får vi ofta höra att vi är engagerade och närvarande samt har en god förmåga att se och höra både det uttalade och outtalade. Vi får också ofta höra att våra coacher stimulerar till nya tankar och  perspektiv. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76

Malmö


211 36 Malmö Vägbeskrivning

Stockholm


111 52 Stockholm Vägbeskrivning