Våra tjänster

Gruppcoaching

Connect

Utveckla gruppens potential

Vid gruppcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och känna glädje. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer effektiv och bidrar till att nå företagets mål.

När vi arbetar med gruppcoaching har vi gruppen i fokus och vid individuell coaching har vi individen i fokus.

Vid gruppcoaching hjälper vi gruppen/teamet att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån de resurser som finns. Gruppen hittar själv sina svar och lösningar precis som det fungerar vid individuell coaching. Gruppen arbetar gemensamt för att komma över sina hinder, se möjligheterna och nå målen med hjälp av de resurser som finns i gruppen. 

Gruppen kan bestå av chefer, t.ex. en ledningsgrupp, eller medarbetare från samma arbetsplats.

Vi arbetar genom att klargöra nuläge, dvs ser hur arbetet i gruppen fungerar och upplevs. Vi tittar på situationen med utforskande frågor, speglingar och sammanfattningar så att alla blir medvetna om gruppens och individernas beteenden. Vi ser på konsekvenser, resurser och alternativa förhållningssätt och får gruppen att utvecklas mot målet. 

 I många fall coachar vi även gruppens deltagare individuellt.

Man kan också coacha den enskilda individen i en gruppcoaching. Då är  gruppens mål att hjälpa varje individ att uppnå sina individuella mål. Då utgår arbetet i gruppen från varje deltagares personliga mål och utmaning.

Fördelen här är att utveckling kan ske både när individen själv coachas men också genom att lyssna och reflektera när övriga i gruppen blir coachade.

Hör av dig så utforskar vi tillsammans det som passar bäst för just din grupp!


 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida