facebook tracking

Välkommen till Sententia Management

Välkommen till Sententia Management

Inget företag är det andra likt! Alla företag har sina unika förutsättningar och speciella behov för att kunna utvecklas. Vår övertygelse är att bäst resultat i arbetet med att utveckla människor och organisationer uppnår vi genom specifik insikt i de organisationer vi arbetar med. Utifrån den skapar vi behovsanpassade förslag för varje kund. Och förändras behoven förändrar vi strategin. Just denna övertygelse ledde till att Sententia grundades för mer än 20 år sedan och vi vågar påstå att arbetssättet fungerar!

Kontakta oss!

Vi utbildar inte människor - vi bidrar till människors utveckling!

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Kontakta oss

Vår pedagogik och syn på lärande

Vi arbetar med upplevelsebaserad-, problembaserad- och helhetsbaserad pedagogik.

Vi använder teorier för att skapa förståelse för det som sker/upplevs i en aktivitet eller för att beskriva ett fenomen i gruppens eller organisationens kultur. 

Vi anser att lärandet skapas av och hos varje enskild individ. Den egna viljan att utvecklas och förmågan att utnyttja egna och andras erfarenheter är en viktig källa till lärande. Därför är reflektion en central del i lärandet.

Vi strävar efter att möta deltagarna utifrån deras behov och utbildningsståndpunkt och designar utvecklingsinsatsen efter det.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76

Malmö


211 36 Malmö Vägbeskrivning

Stockholm


111 52 Stockholm Vägbeskrivning

En del av Sententia

Sententia Management har även ett systerbolag, Sententia Rekrytering & Konsult. De jobbar med rekrytering/search, personbedömningar, second opinion, interimslösningar och HR-konsulting. Med mångårig erfarenhet har de ovärderlig marknadskännedom och ett brett nätverk vilket möjliggjort många framgångsrika rekryteringar. De jobbar efter tesen att rekrytering är ett hantverk bestående av kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Deras uppdragsgivare har varit allt från små nischade företag till större organisationer, inom näringslivet såväl som stat och kommun.

En stabil och långsiktig partner för utveckling av er organisation och människorna i den.

Med mångårig erfarenhet av ledning i både näringsliv och offentlig förvaltning, hjälper vi ditt företag att upptäcka det som behöver förändras. I samarbetet använder vi oss av upplevelsebaserad utveckling. Teori och praktik varvas med erfarenhetsutbyte och koppling till det vardagliga arbetet. Tillsammans diskuterar vi och reflekterar över konkreta uppgifter.


Vi följer GDPR, läs vår GDPR-policy