Våra tjänster

Ledarutveckling

Connect

Sententias ledarutveckling handlar om att utveckla dig som människa, chef och ledare. Oavsett organisatorisk nivå och oavsett om du jobbar inom näringsliv eller offentlig sektor.

Genom våra program blir chefer och ledare:

  • Modiga och ansvarstagande
  • Tydliga och trygga
  • Värderingsstyrda
  • Uppmärksamma och medvetna

Modiga ledare är avgörande för att integrera och förstärka införandet av strategiska förändringar i en organisation. En förutsättning för att ledarutveckling skall stödja organisationen är att den är förankrad och anpassad efter organisationens unika behov.
Tydlighet är viktigt i många sammanhang. Vi arbetar med ökad självinsikt och att utveckla sina beteenden i samspelet med andra. 
Uppmärksamhet handlar om att se, reflektera och lyssna in och att utifrån det handla medvetet.

Sententias ledarutvecklingsprogram designas alltid i nära samverkan med er som uppdragsgivare. Efter en första analys av den enskildes och organisationens behov genomförs utvecklingen stegvis, med ett antal veckors mellanrum. På så sätt ges möjligheter att pröva nya beteenden och idéer samt att reflektera över resultatet i vardagen. Seminarierna bygger på gruppdynamiska och upplevelsebaserade grunder som ger praktiska verktyg för ledarskapet.

Sagt om våra utvecklingsprogram
Våra kunder beskriver oss som trygga i vår kompetens och som föredömen för den typ av ledarskap vi står och verkar för. Vidare berömmer de vårt sätt att arbeta, med inledande analyser och därefter framtagning av program som utgår från analysresultaten. Kunderna uppskattar att vi ställer de svåra frågorna och tar de känsliga samtalen, vilket ofta leder till insikter och fortsatt utveckling för ledare och verksamhet. 

 

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida