Våra tjänster

IDI

IDI är ett verktyg som kartlägger en persons beteendemönster och ger dig möjlighet att reflektera över dina drivkrafter som person och även att förstå hur det påverkar samspelet med andra.

Instrumentet mäter tre dimensioner. Den första är hur mycket du strävar efter att påverka och kontrollera andra. Den andra visar i vilken grad du eftersträvar känslomässig kontakt. De två första dimensionerna ställs mot varandra i en matris och bildar på så sätt fyra grundbeteendestilar. Du får  en beskrivning av din stil utifrån din egen och andras uppfattning. Det ger möjlighet till en djupare reflektion kring självbild och andras bild av dig. 

Den tredje dimensionen handlar om hur flexibel du är i samspelet med andra.

Vi använder instrumentet som en del av våra utvecklingsinsatser eller som en egen aktivitet. Det ger värdefulla insikter om en själv, förståelse för egna och andras behov. Det ger också kunskap om hur man ska göra för att förbättra samspelet med andra.

IDI profiling kvalitetssäkrar instrumentet och certifierar handledare inom konceptet. Alla Sententias konsulter är certifierade.

Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida