Våra tjänster

UGL - Utveckling grupp ledare

Connect

En möjlighet till en personlig resa och utveckling

 

Sveriges i särklass mest kända och efterfrågade ledarskap-utbildning. Här får du träna beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebär att du direkt får träna ditt ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering, feedback och utforska gruppdynamik genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

UGL är en personlig utvecklingsresa som utgår från forskning som vilar på vetenskaplig grund. Bland annat Susan A. Wheelans om gruppers utveckling och effektivitet, Dr Will Schutz om mellanmänskliga relationer och Utvecklande ledarskap som bygger på Bernard M. Bass forskning omm Tranformational Leadership,.  

Konceptet är utvecklat och kvalitetssäkras av Försvarshögskolan. Vi som är handledare under kursen är certifierade och har lång erfarenhet av UGL och även annan ledar- och grupputveckling.

Nästa kurs vi erbjuder är på internat vecka 18, 3-7/5, 2021. Den går måndag till fredag under dag- och kvällstid. Totalt 48 timmars kurstid.

Denna gång är vi på Hovs hallar i nordvästra skåne där man ofta har hand om UGL-grupper. Det ligger 19 km sydväst om Södertälje Syd i en naturskön och sjönära miljö.Andra alternativ vi använder är Bommersvik utanför Södertälje och Björkhaga i Mullsjö.

Antal kursdeltagare är minst 8 och maximalt 12.

Kursen leds av två certifierade handledare.

Ordinarie Kurspris 16 900 SEK
JUST NU 13 900 SEK

Logipris 8 800 SEK
Totalt exklusive moms 22 700 SEK

Boka din plats så här.

Skicka en e-post till info@sententia.se med:
namn
adress
e-post
(telefonnummer)
mobilnummer
organisation

så kommer du få en bekräftelse med mer information, betalningsuppgifter och villkor för bokningen.

Har du frågor om kursen kontakta Christer Thornblad via thornblad@sententia.se eller 0733325577.


Så här jobbar vi

Vi strävar alltid efter att genomföra en analys för att kartlägga behovet. Den består av en enkät och/eller intervjuer. Analysen syftar främst till att fastställa nuläget och kartlägga utvecklingsbehovet men leder även till ett ökat engagemang hos alla inblandade parter. Därefter genomförs planläggning av en utvecklingsinsats i dialog med uppdragsgivaren. 

Vi upprättar tidigt i utvecklingsinsatsen olika former av handlingsplaner, individuella eller för hela arbetsgruppen. Dessa följs upp, revideras och kompletteras fortlöpande under utvecklingsprocessen.

Sankt Larsgatan 51
582 24 Linköping Vägbeskrivning Postadress: Box 110 76 Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Stockholm

111 52 Stockholm Vägbeskrivning Se sida