Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

VD/Seniorkonsult

"Det som gör att jag verkligen gillar mitt jobb är kontakten med
människor och att få vara med och göra skillnad. Skillnad på det sättet att de jag jobbar med faktiskt gör saker på ett ofta effektivare och mer medvetet sätt."

Arbetslivserfarenhet

Under mina 24 år i Försvarsmakten har jag haft förmånen att få verka och utvecklas som chef, ledare, utbildare och organisationsutvecklare. Och under de senaste dryga 20 åren har jag jobbat med att utveckla organisationer och människor i olika branscher, på olika nivåer och inom såväl privata näringslivet som inom offentlig förvaltning. Jag har drivit eget bolag i drygt 25 år och är sedan 2012 verksam i Sententia Management.

Utbildning

Jag har läst pedagogik vid universitetet och skrev senast en kandidatuppsats med titel ”Utbilda för det man tror sig veta eller för det man tror sig inte veta eller…?”. Jag är utbildad handledare i UGL, UL, IL, "Veileder” mm. Jag är också utbildad debriefing handledare vid SOSCON i Norge (RITS 5). Utbildningen i debriefing och ytterligare en Norsk utbildning ”Veileder” har gjort att jag på senare år utvecklats i att leda samtal som verkligen betyder något.

Mina egenskaper

Detta att stödja individers, gruppers och inte minst chefers förmåga att kommunicera och att öka sin medvetenhet är något jag tror att jag är verkligt bra på. I övrigt är jag orädd, ansvarstagande och social.

Min fritid

Mina fritidsintressen består av jakt, fiske, utförsåkning och resor. Men, framförallt umgås jag med min familj och då gärna på Sjögården, vårt landställe. Det är en ca 200 år gammal gård som egentligen bara saknar en sak, sjön.

eriksson@sententia.se

070- 676 57 10