Anders W Berggren

Anders W Berggren

Seniorkonsult

"Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med utbildning och ledarskap. Det som ger mig mest energi är när jag får delta i samtal som rör människors praktik och vardag. Det jag uppskattar mest med konsultrollen är att förutsättningslöst gå in i dialog med individer och grupper och tillsammans med dem identifiera utvecklingsområden. Min roll är framförallt som möjliggörare av samtal och att kunna bidra med ett ”utifrån”-perspektiv, väl förankrad i mina erfarenheter som forskare, chef och konsult."

 Arbetslivserfarenhet

Jag har drygt 10 års erfarenhet under 80-talet som utbildare och ledare i armén, varav 6 år som lärare i ledarskap på Krigshögskolan Karlberg, där jag de två sista åren jobbade som huvudlärare i ledarskap. Jag har jobbat som konsult med frågor kring organisation och ledarskap sedan 1991. 

Uppdragen har bestått i ledarskapsutbildningar, ledningsgrupps-utveckling samt stöd vid organisationsutveckling, såväl inom privata som offentliga sektorn, och jag har sedan ett antal år också samarbete med Handelshögskolan i Stockholm i olika uppdrag. 

Under tiden 1997 - 2011 jobbade jag som forskare, lärare och chef (universitetslektor i psykologi) vid Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och Management, där fokus var frågor kring ledarskap, organisation, profession, makt och genus. 

Utbildning

Fil kand i Psykologi och Pedagogik, och Fil Dr i psykologi med speciellt fokus på organisation, organisationskultur och ledarskap. Jag har genomgått officersutbildning, Ledarskapslärarutbildning inom Försvarsmakten (KLLOK), Konsultutbildning i Organisationspsykologi vid Sinova, handledarutbildad avseende Myers – Briggs (MBTI), Jämställdhet – Göra – Lära (JGL), Interpersonal Dynamics Inventory (IDI), samt certifierad enligt Förändringens Fyra Rum®. 

Mina personliga egenskaper

En av mina styrkor är det organisationsperspektiv jag för med mig in i uppdragen, och mitt fokus på interaktion mellan individ – grupp – organisation och hur de påverkar varandras villkor. Jag är processorienterad och fokuserar på att få grupper och individer att reflektera samt att identifiera för dem viktiga frågor. Jag är handlingsinriktad, orädd men samtidigt respektfull i möten med individer samt grupper, och har en stor tilltro till människors inneboende förmåga till förändring. 

Min fritid

Då våra tre barn nu är (i princip) utflugna börjar jag få fritid igen! Den egentid jag har lägger jag på golf, träning (helst löpträning), läsa böcker, lyssna på musik, se på film, laga mat och umgås med vänner. Jag gillar också att resa, något jag även delar med resten av familjen, och ibland är det skönt att bara lägga sig under ett träd i trädgården och njuta av värmen.

berggren@sententia.se

070-646 37 00