Tankar, reflektioner & nyheter

Vill du gå UGL?

I Sententia arbetar vi nästan uteslutande med anpassad utveckling för våra kunder. Som ett komplement har vi genom åren erbjudit alternativ med öppna kurser som en service till de som har behovet att skicka enstaka deltagare. Vi kommer i vecka...

Helhetsgrepp på stress och krishantering

"En kedja är inte starkare än dess svagaste länk" Ett holistiskt perspektiv på krishantering handlar om att se hur organisationens robusthet och förmåga består av ett antal delar som alla är beroende av varandra.   Tidsperspektivet; det finns alltid ett...

Nu öppnar vi vår blogg!

Hej och välkommen till vår nyöppnade bloggfunktion. Den digitala världen har blivit mer påtaglig och vilken stor nytta vi har av dessa hjälpmedel i tider som dessa. Vi är vana med fysiska möten som numera bara sker begränsat och vi...