Hur vi tänker kring Covid-19...

 

Sententia vill minska risken för smittspridning av Covid-19 och följer myndigheternas riktlinjer och restriktioner.

Coronavirus on black background.jpg

 

Vi stödjer våra kunder utifrån det behov som kunden har. Vid fysiska möten genomför vi dem anpassade så att vi kan hålla avstånd och ha god handhygien. Vi genomför även teamaktiviteter och coachning utomhus som alternativ och vi har dialog med platsansvarig så att lokalerna möter våra krav. Vi kan även genomföra verksamheten digitalt genom Zoom och Teams om det är behovet.

Vi har förståelse för våra kunders restriktioner och försiktighetsåtgärder och att det kan påverka bokade aktiviteter med ibland kort varsel. Vi försöker alltid att möta de behov som finns.

Ta hand om er och tveka inte att höra av er. Tillsammans hittar vi möjligheterna.