Christer Thornblad

Christer Thornblad

Seniorkonsult

”Att bidra till och att se människor få insikt och växa är det som gör det här jobbet så fantastiskt givande.”

Arbetslivserfarenhet

Jag har tidigare arbetat drygt 30 år i Försvarsmakten och alltid varit intresserad av människor och ledande. Som chef på olika nivåer och som lärare har jag utvecklat mina kunskaper inom det området mer och mer för att de sista 15 åren nästan enbart jobbat med lärande och ledarutveckling. Min senaste befattning var huvudlärare i ledarskap vid Markstridsskolan.  Jag har även varit personalchef under ett par år och ingått i Försvarsmaktens samtalsledarnätverk för hemkomst och krisstöd. Vid sidan om det militära har jag även verkat som konsult inom ledarutveckling som en bisyssla och är sedan 2016 konsult i Sententia på heltid.  

Utbildning

Officersutbildning med genomgången stabskurs på Försvarshögskolan och Bataljonschefskurs vid Markstridsskolan. Ledarskapslärarutbildning (KLLOK). Fackprogrammet Ledarskap vid Försvarshögskolan (1 år). Handledarutbildning i Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Utvecklande Ledarskap (UL) samt examinator för nya handledare i bägge koncepten. Debriefingledarutbildning vid Gällöfsta och examinerad Psykotraumatolog RITS © vid SOSCON och Høgskolen i Hedmark, Norge. Samtalsledarutbildning Veileder vid Krigsskolen, Oslo. Högskoleutbildning i ledarskap, kommunikation, psykologi, pedagogik och filosofi.

Personliga egenskaper

Jag är en person som gillar utveckling och som har ett stort personligt engagemang i de uppdrag som jag går in i. Jag tror på att skapa trygghet och öppenhet för att kunna utforska både förtjänster och brister ett prestigelöst sätt. Jag är mån om människor och är trygg när någon mår dåligt och har nära till ett leende och skratt i vanliga fall.  

Min fritid

Jag är född 1962 i Linköping. Numera frånskild tvåbarnsfar med två söner på väg ut i vuxenlivet. De bor hos mig halva tiden. Mitt största intresse förutom arbetet är att spela rockmusik i mitt band, träna fysiskt (innebandy, styrketräning, löpning) och kanske ta en motorcykeltur på sommaren. Jag reser gärna och uppskattar god mat och dryck. Mina favoritelement är hav och berg.   

thornblad@sententia.se

073- 332 55 77